PHILOSOPHY

JHS

(Java Hospitality School)

Lembaga yang terletak atau berada di jawa barat dengan latar belakang ilmu Perhotelan,

service maupun kebersihan dengan cara mendidik atau

merekrut siswa agar menjadi seorang Hotelier yang handal dan siap bekerja.

  Kujang :

Yang melambangkan senjata khas asli jawa barat.

Buku :

Yang melambangkan pusat dari segala ilmu yang berupa akademis.

Matahari :

Salah satu tata surya yang berfungsi baik untuk seluruh umat manusia.

Sinar Matahari :

Terdapat lima pancaran atau garis yang melambangkan tentang nilai-nilai atau butir-butir pancasila.

Bintang :

Terdapat suatu bintang dalam lambang diatas buku atau matahari, yang melambangkan tuhan itu satu.

Lima simbol bulatan yang terdapat dikujang :

Yang melambangkan rukun islam ada lima yang atinya agar kita selalu mengingat nilai-nilai atau asas-asas agama.

© 2015 By JHS Corporation